Ann-Sofi Backgren

Väst möter Öst

Här nedan presenterar jag min syn på samarbetet mellan Västra- och Östra Finland och vad som kan åstadkommas genom samverkan, men även i vidare bemärkelse, mellan Atlantkusten EU och Ryssland. Denna länk befrämjar inte bara kommunikationer utan även utvecklandet av företagsslivet, människor och regioner emellan, svenskt-finskt, nordiskt-ryskt.

Kvarkenbron-en VISION för öst-väst-länken

Jag tittade på Spotlight för en tid sen i TV och kunde konstatera att det som jag pratade om för ca 10 år sedan, nämndes om i programmet, dvs att maximera ett brobygge genom att bygga en bro och samtidigt utnyttja brokonstruktionen och fundamenten för alternativa energikällor såsom vindkraft. Vi hade till och med debatt om detta för ca 10 år sedan på bla ett landskapsfullmäktigemöte då vi skulle godkänna visioner för landskapet. Jag minns att det var speciellt jag och Heikki Kouhi (f.d statsstyrelsens ordförande i Vasa) som pratade för detta. Att återfå taxfree är nog en omöjlighet, det tåget gick för många år sedan. Nu behövs nya tankar. Och med tanke på alla vindkraftsparker som planeras på land och som offshore (till havs) så skulle man kunna koncentrera många av dessa investeringar till ett sådant projekt. Jag tror också att det finns energibolag som skulle kunna tänka sig detta, bla är det mycket lättare att underhålla från land än från havs. Ett sådant projekt skulle inte utmärka oss bara i Norden och Europa utan också i hela världen. Sträckan från Mo i Rana skulle jag inte dra via Umeå-Vasa-Joensuu-Petrosawodsk, utan jag skulle dra den från Mo i Rana-Umeå-Vasa-Parikkala-St Petersburg. Järnvägen finns nästan hela vägen från Vasa till St Petersburg (upprustning behövs), det enda som fattas är ca 25 km från Parikkala till Elisenvaara (som togs bort efter kriget av ryssarna). Man skulle skapa en framtidsinriktad länk från väst till öst, från Atlantkusten till ett metropolområde med lika stor befolkning som hela Finlands befolkning.  Samverkan över regioner och över gränser jobbar jag redan med sedan flera år tillbaka. Goda kontakter har jag österut; personliga kontakter, politiska, via Mitt-Norden kommittén och via AEBR, det Europeiska Gränsregionförbundet. Det kommer positiva signaler därifrån, flera är inne på samma vision. I framtiden kommer behovet av nya transportleder att behövas. Hur en sedan vision lämpar sig med världsarvsstatusen kan man enkelt höra sig för med Jim Torsell vid Unesco.  Kvarkenbron kan i bästa fall bli en viktig del i den framtida öst-västkommunikationen, mellan Atlantkusten, EU och Ryssland.

-->